text_casnazov_prednasky

text

14|15 Baťův institut

Letošní ročník festivalu Culturea se uskuteční v budovách 14|15 Baťova institutu. Jak vlastně Baťův institut vznikal a pro jaké účely slouží?

Původně se jednalo o tovární budovy vystavěné v poválečné době podle návrhu architekta Jiřího Voženílka. Budovy samozřejmě nebyly postaveny z ničeho než ze zlínské klasiky, tedy červených cihel. Po citlivé rekonstrukci, která byla dokončena teprve nedávno – v roce 2013, zde našly svá sídla Krajská knihovna Františka Bartoše, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně a Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně. Mezi jednotlivými budovami 14 a 15 také vznikl nový prostor pro kulturní účely – tzv. platforma.

Dnes je komplex budov v plném provozu a pořádá se zde nespočet akcí, jako jsou výstavy, kurzy, přednášky, různé druhy vyžití pro rodiny s dětmi a podobně.  Najdeme zde také muzejní expozice. 

V průběhu měsíce dubna se zajděte mrknout třeba na paleontologickou výstavu Cesta pravěkem. Pokud se však spíše zajímáte o umění, můžeme doporučit výstavu děl jednoho z neúspěšnějších českých umělců přelomu 19. a 20. století Antonína Slavíčka. Rodiče s dětmi si zase mohou každou středu zajít na tzv. Galeřiště, neboli hřiště v galerii. V budovách se také nacházejí tři stálé expozice: Princip Baťa, František Bartoš a Prostor Zlín|Řády vidění, která prezentuje kulturní odkaz baťovského Zlína. No, a pokud jste si mezi těmito řádky vybrali, dojděte v úterý, protože v tento den jsou všechny vstupenky za polovic.

Více o budovách 14|15 Baťova institutu najdete na http://www.14-15.cz