text_casnazov_prednasky

text

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy pečuje o náš region

Domovem našeho festivalu je Zlín, který patří do regionu Východní Moravy. Proto jsme rádi, že právě Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s. je naším mediálním partnerem. V článku se dozvíte, jaká je funkce Centrály a čím se zabývá.

 

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s. funguje od roku 2007 a zaměřuje se na marketing v cestovním ruchu. Jejím hlavním cílem zvýšit návštěvnost regionu Východní Morava a přispět tak k jeho ekonomickému rozvoji. 

Centrála provozuje internetový portál http://www.vychodni-morava.cz/, na kterém informuje o různých akcích, výstavách a zajímavých místech, jež můžete ve Zlínském kraji navštívit. Tato internetová stránka je ideální pro všechny, kteří si plánují na Východní Moravu výlet. Vše co se týká ubytování, stravování, doporučených aktivit a například i cyklostezek je na jednom místě, přehledně uspořádané.

Samotná Centrála sídlí v centru Zlína v areálu bývalého Svitu. Mezí její největší projekty patří například Hit sezóny - soutěž o nejlepší produkt cestovního ruchu našeho turistického regionu, letos pod názvem: „HIT sezony Východní Moravy 2016“. V únoru tohoto roku uspořádala již sedmou Výroční konferenci cestovního ruchu Východní Moravy. Jejím cílem je poskytnout subjektům cestovního ruchu informace a podněty k jejich další práci. Mezi hlavní témata konference patřily dosavadní výsledky cestovního ruchu ve Zlínském kraji nebo marketingové aktivity k propagaci turistického regionu.

K dalším činnostem Centrály patří také sledování a zvyšování návštěvnosti Zlínského kraje, pořádání výstav, veletrhů a obdobných akcí, tvorba produktů cestovního ruchu ale také například marketingové činnosti. 

Více o Centrále cestovního ruchu Východní Moravy najdete na http://www.ccrvm.cz/ .